Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening

Om oss

Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ta emot, förvalta och fördela bygdemedel från vindkraft. Dessa medel skall användas för att främja bygdens näringsliv, service och goda livsmiljö samt därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar genom eget arbete i verksamheten.

Från Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening kan du söka finansiering till projekt som gagnar bygden inom Skademark, Nyland, Källfors och Salberg. Styrelsen tar emot ansökningar året runt men beslut om ersättning sker ungefär en gång varje kvartal, skicka därför in din ansökan i god tid. Ansökningsblankett och medlemsblankett finns att ladda ner och skriva ut under rubriken Blanketter.

Blanketter skrivs ut, fylls i och skickas/lämnas till:
Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening c/o
Susanna Domeij
Nyland 105
896 91 Husum

eller till:

Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening c/o
Nils Axelsson
Källfors 112
896 93 Gideå

Det går även bra att skicka ifylld blankett via e-post till:

info@nylandsvkraft.se

Nedladdningsbara dokument

Blanketter

Medlemsansökan / Ansökningsblankett bygdemedel

Stadgar

 Stadgar (antagna 2011-08-28)

Protokoll & Anteckningar

Anteckningar medlemsmöte 2018-11-29/ Protokoll årsmöte 2018-04-10/ Anteckningar medlemsmöte 2017-12-0/ Protokoll årsmöte 2017-04-25/ Anteckningar medlemsmöte_rev 2016-12-29 / Protokoll årsmöte 2016-04-26 / Anteckningar medlemsmöte 2015-11-23 / Protokoll medlemsmöte årsmöte-rev 2015-07-09 / Protokoll årsmöte 2014-03-31

Medlemsinformation

Medlemsinformation

Här är lite sammanfattande information till dig som vill bli eller redan är medlem i Nylands Vindkraft Ekonomisk Förening. Föreningen tar emot, förvaltar och fördelar bygdemedel från vindkraftsbolaget Svevid. Pengarna ska användas till exempelvis projekt och aktiviteter som gynnar näringsliv, service och god livsmiljö i byarna Skademark, Nyland, Källfors och Salberg. Några av de projekt som beviljats bidrag: Vindskydd i Salberg Grillkåta i Källfors Badbrygga […]

Anteckningar från medlemsmöte 29 november

Anteckningar från medlemsmöte 29 november

Nu finns anteckningarna från medlemsmötet som hölls den 29 november uppladdade under Protokoll & Anteckningar. Allt gott/ Styrelsen

Välkomna på medlemsmöte 29 november

Välkomna på medlemsmöte 29 november

Torsdag 29 november är det dags för medlemsmöte för Nylands vindkraft ekonomisk förening. Varm välkomna till Nylands bygdegård, kl 19:00. Vänliga hälsningar// Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Nils Axelsson

Sekreterare: Susanna Domeij

Kassör: Tomas Domeij

Ledamot: Eva Domeij

Ledamot: Jan Domeij

Suppleant: Karl-Gustaf Gustafsson